návod k obsluze Návod k obsluze a údržba objektivů a konvertorů Tamron

  1. Nasazení a sejmutí objektivu
  a) Nasazení objektivu na tělo fotoaparátu:
Sejměte zadní krytku z objektivu. Pootočte objektiv tak, aby se značka na obvodu zadní strany shodovala s pozicí značky na těle fotoaparátu a objektiv nasaďte, lehce pootočte objektiv až do cvaknutí pojistky (zajištuje objektiv před samovolným uvolněním).
  b) Sejmutí objektivu z těla fotoaparátu: stlačte pojistku a lehce pootočte objektiv. Sejměte objektiv z těla zrcadlovky a nasaďte zadní krytku.

  2. Zaostřování - manuální (MF), automatické (AF)
  a) Manuální (MF) zaostřování provádějte lehkým pootáčením až do úplného zaostření objektu pozorovaného v hledáčku fotoaparátu. Pozor: V případě autofokusového (AF) objektivu je nejprve nutno přepnout do manuálního módu přepínačem AF/MF, bez přepnutí může dojít k poškození objektivu.
  b) Automatické (AF) zaostřování - pokud je objektiv vybaven přepínačem AF/MF přepněte jej nejprve do polohy AF a následně postupujte dle návodu k použití fotoaparátu. Objektiv při stlačení spouště fotoaparátu automaticky zaostří bez další nutnosti sledovat a ovlivňovat jeho provoz.

  3. Obsluha zoomu (platí pro objektivy se zoomem)
Zoom slouží pro měnění ohniska objektivu neboli pro změnu přiblížení, nejlepší “výřez” Vašeho záběru zvolte pootočením zoomového kroužku (kroužek blíže k tělu).

  4. Zamknutí a odemknutí mechanismu zoomu (platí pouze pro objektivy s přepínačem LOCK). Zamknutí mechanismu zoomu provedete lehkým přesunutím přepínače do pozice LOCK a to pouze v nejkompaktnější pozici zoomu. Zamknutí je vizualizováno červenou značkou. Odemknutí mechanismu zoomu provedete lehkým přesunutím přepínače ve směru červené značky až do jejího úplného skrytí.
  Pozor: Nezamykejte ani se nepokoušejte zamykat mechanismus zoomu v jiné pozici než v té, která odpovídá nejkompaktnější pozici zoomu, v jiné pozici hrozí nevratné poškození objektivu.

  5. Sluneční clona - slouží pro odclonění objektivu od světla, které by způsobovalo odlesky. Pootočte sluneční clonu tak, aby se značka na obvodu zadní strany shodovala s pozicí shodné znaky na objektivu a sluneční clonu nasaďte a lehce pootočte k druhé značce - kolečku. Sejmutí sluneční clony proveďte pootočením do pozice shody značek a sluneční clonu sejměte.

  6. Přední krytka objektivu slouží k ochraně objektivu při manipulaci s ním. Před fotografováním sejměte krytku lehkým stlačením (kolmo k ose objektivu) uvolňovacích pojistek. Po skončení fotografování opět krytku nasaďte.
  Upozornění: Netlačte krytkou na objektiv, zvýšeným tlakem můžete nevratně poškodit objektiv.

  7. Telekonvertory slouží k prodloužení ohniska objektivu 1,4x resp. 2x. Pootočte telekonvertor tak, aby se značka na obvodu zadní strany shodovala s pozicí značky na těle fotoaparátu a telekonvertor nasaďte a lehce pootočte až k druhé značce, kde dojde k uzamknutí telekonvertoru. Sejmutí telekonvertoru proveďte pootočením při současném stlačení pojistky na těle fotoaparátu. Následně nasaďte objektiv.
  Upozornění:
telekonvertory snižují světelnost objektivu o 1 clonové číslo u telekonvertoru 1,4x resp. o 2 clonová čísla u telekonvertoru 2x. Dále postupujte dle návodu k použití fotoaparátu.

  8. Objektivy s označením Di-II je možné používat pouze pro digitální zrcadlovky s “malým čipem” (do velikosti cca 16x24mm). Tyto objektivy nelze používat pro kinofilmové zrcadlovky.

  9. Ošetrování a údržba objektivu a telekonvertoru:
Chraňte objektivy a telekonvertory před poškozením používáním krytek. K čištění používejte prostředky doporučené pro tento účel např. čisté štětce na optiku, nebo svěřte objektiv k vyčištění v odborné provozovně. Doporučujeme používat kvalitní UV filtry k ochraně přední čočky objektivu. Chraňte objektiv a telekonvertory před nárazy a před kontaktem s chemikáliemi, prachem a vlhkým prostředím.

  10. Případně se řiďte pokyny - viz přibalený podrobný Návod k obsluze.