5letá záruka výrobce Tamron Europe GmbH


Záruční podmínky

Společnost Tamron Europe GmbH (dále jen Tamron) přebírá za následujících podmínek záruku za to, že výrobky společnosti Tamron distribuované do zemí EU, do Norska, na Island, do Turecka, na Ukrajinu, do Andorry a na Gibraltar jsou během záruční doby při správném používání a správné údržbě bez závad. Jestliže se u některého výrobku během záruční doby projeví závada, společnost Tamron tento výrobek v souladu s těmito záručními podmínkami zdarma opraví nebo vymění za náhradní přístroj stejné série nebo srovnatelný model série následující.

1. Zákazníci s právem na záruku
Nárok na 5letou záruku mají zákazníci, kteří sídlí v zemích EU, v Norsku, na Islandu, v Turecku, na Ukrajině, Andoře nebo Gibraltaru, výrobek společnosti Tamron zakoupili ve své zemi po 1. lednu 2013 a zaregistrovali se na webových stránkách společnosti http://5years.tamron.eu/ nebo přímo u národního partnera společnosti Tamron. Záruka nabývá platnosti teprve po potvrzení registrace zákazníka společností Tamron nebo příslušným národním partnerem společnosti Tamron. Záruka je nepřenosná.

2. Záruční doba 
Tato záruka platí na dobu 5 let od data zakoupení výrobku. Rozhodující je datum uvedené na prodejním dokladu.

3. Uplatnění záručních nároků
a) Pro uplatnění záruky musí zákazník v době platnosti záruky zaslat výrobek do servisního střediska společnosti Tamron (Tamron Service Center). Záruční oprava se provádí výhradně v autorizovaných servisních střediscích společnosti TAMRON v rozsahu platnosti této záruky. K zaslanému výrobku je nutno připojit kopii prodejního dokladu, potvrzení registrace pro 5letou záruku a co nejpřesnější popis závady.
b) Výrobek se zasílá k reklamaci nevyplaceně, zákazník je povinen se na vlastní náklady postarat o odpovídající pojištění a zabalení zásilky.

4. Služby poskytované společností TAMRON:
a) Při výskytu závady ve smyslu těchto záručních podmínek bude výrobek bezplatně opraven, pouze v případě jeho neopravitelnosti Vám pak bude zaslán náhradní přístroj stejné série nebo srovnatelný model série následující. Pokud se při kontrole ukáže, že žádný reklamační nárok neexistuje, vystaví společnost TAMRON cenový odhad požadované opravy. V rámci rozšířené záruky nemá zákazník nárok na slevu z kupní ceny ani na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.
b) Výrobek může být zaslán k opravě pouze ze zemí EU, z Norska, Islandu, Turecka, Ukrajiny, Andorry nebo Gibraltaru. Poštovní náklady na zaslání výrobku z těchto zemí nese společnost TAMRON.
Zaslané vadné výrobky, které byly vyměněny za náhradní přístroj, přecházejí do vlastnictví společnosti TAMRON a nebudou zákazníkovi zaslány zpět. 

5. Výjimky ze záruky:
a) Ze záruky jsou vyjmuty závady, které vznikly následkem následujících událostí: 
- úmyslnou nebo neúmyslnou chybou obsluhy (viz návod), nesprávným zacházením s výrobkem nebo změnami na výrobku, - zneužitím výrobku k jiným účelům, - nesprávnou opravou/servisními zásahy třetí stranou, neautorizovanou společností TAMRON, - špatným skladováním, používáním v extrémních podmínkách, - působením vnějších sil, např. pádem, dopadem, pískem, špínou, kapalinou nebo nevhodným způsobem přepravy. - Ze záruky jsou také vyloučeny známky opotřebení způsobené vysokými nároky při používání v souladu s návodem k použití.
b) Při odstranění výrobního čísla nebo jeho nečitelnosti tato záruka zaniká.
c) Tato záruka se vztahuje jen na nové výrobky zakoupené v zemích EU, v Norsku, na Islandu, v Turecku, Ukrajině, Andoře nebo Gibraltaru a byly dodány smluvním partnerem společnosti TAMRON působícím v těchto zemích. Výrobky, které v rozsahu záruky prošly jinou cestou, jsou z této záruky výslovně vyloučeny.
d) Záruka na kalibraci a nastavení ostrosti se vztahuje pouze na modely fotoaparátů, které jsou u nás registrované, protože u jiných modelů se ostrost za určitých okolností může měnit.

6. Ochrana dat zákazníka:
S registrací pro 5letou záruku zákazník souhlasí s uložením svých dat u společnosti TAMRON, jejich využitím společností TAMRON a využitím pro potřeby záruky v autorizovaných servisních střediscích společnosti TAMRON. Tato data nebudou předána žádné třetí straně a budou sloužit výhradně ke zpracování v rámci těchto podmínek.

7. Jiná ustanovení:
a) Tato záruka je doplněním k existujícím zákonným ustanovením. Tato záruka neomezuje platné zákonné nároky specifické pro danou zemi, ani práva zákazníka vůči prodejci, vyplývající z kupní smlouvy. Pokud v dané zemi tyto národní zákony neexistují, může se zákazník při registraci odvolávat výhradně na tuto záruku.
b) Z této záruky nemohou být odvozeny žádné nároky, které vycházejí z opravy nebo výměny výrobku a jsou vyloučeny z těchto záručních podmínek, zejména nároky na následné škody jakéhokoliv druhu (např. ušlý zisk, výměna baterií, výměna filmu, nesprávná expozice, náklady na vyvolání filmu, honoráře pro fotografy/cestovní náklady atd.).
c) Záruky a závazky, které jsou poskytnuty třetími stranami na základě záruky společnosti Tamron, kde jsou uvedeny vlastnosti výrobku, nejsou pro společnost Tamron závazné, pokud nejsou společností Tamron písemně potvrzeny.
d) Rozšířená záruka nad rámec zákonné 24 měsíční záruky a závazky z ní plynoucí, které jsou poskytnuty třetími stranami na základě záruky společnosti Tamron, jsou pro třetí stranu závazné pouze pro případ, že společnost Tamron nároky zákazníka z takto rozšířené záruky uzná, a to pouze v rozsahu takovéhoto uznání.
e) Jestliže se jednotlivá ustanovení těchto podmínek zcela nebo částečně jeví jako neúčinná nebo neproveditelná nebo v důsledku změn zákona se na základě vyhlášky stanou neúčinnými nebo neproveditelnými, ostatní ustanovení a jejich účinnost zůstává nedotčena.


Prosinec 2012
 
 
 
   
   
   
   
   
   

   

   
   
  Porovnat - 0 ks
   
   

   

   

   

    Kód Název produktu Vaše cena    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Naposledy navštívené

   
   
   
   

   

   
      Kód Název produktu Vaše cena  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Košík
  0 položek
   
  0
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Přihlášení
   
    Registrace   Nové heslo
   
   

  Dodavatel Penta CZ s.r.o.

  Technické řešení © 2023 CyberSoft s.r.o.