vysvětlivky pojmů Vysvětlivky pojmů


kompenzace sférické vady použitím asférického optického členu

kompenzace "zkreslení" (soudečkovitého zobrazení)použitím asférického optického členu

VC (Vibration Compensation) mechanizmus snižující vliv třesu ruky  
Vlastní VC (Vibration Compensation) mechanizmus vyvinutý firmou Tamron představuje tříosé uspořádání používající tři páry řízených cívek a kluzné ložisko okolo zařízení vyrovnávající optickou soustavu tvořenou skupinou několika čoček. Čočky objektivu spojené velmi precizním kruhovým senzorem pro detekci třesu ruky, kombinované s 32-bitovým RISC procesorem, poskytují komfortní antivibrační účinky při fotografování v obtížných podmínkách.

Di (digitally integrated design)  
Hlavním znakem takto vyvíjeného objektivu Tamron je předurčení vývojových charakteristik optiky tak, aby poskytovaly pokud možno optimální výkon pro digitální zrcadlovky. Zároveň zabezpečují výkonnost uživatelům kinofilmových zrcadlovek.


Di-II  

objektivy jsou vyvíjeny pro exkluzivní použití u digitálních zrcadlovek s menší velikostí snímacího čipu a přebírají všechny výhody a vlastnosti Vašich Di (digitálních) produktů. Tyto objektivy nejsou vyvíjeny a použitelné pro kinofilmové zrcadlovky (35 mm film) a digitální zrcadlovky se snímacím senzorem větším než 24x16 mm.


XR - technologie k dosažení lepší kompaktnosti objektivu.  

Zmenšuje celkovou délku optické soustavy díky novým poznatkům v oblasti vývoje optiky, které dovolily zmenšení objektivu při zachování hodnoty světelnosti jako u předchozích modelů a zlepšení celkové kompaktnosti. Optická výkonnost je zvýšena použitím speciálního tvaru inovovaných XR (mimořádný index lomu) skel, která zabezpečují minimální optické vady. (modely A014/A061/A03/A09)Nejvyšší výkonnost pro digitální zrcadlovky & filmové zrcadlovky
Di (digitally integrated design) je vývoj Tamronu, který propůjčuje objektivům mimořádné výkonové parametry při užití digitálních SLR (zrcadlovek) - optika je vyvíjena s důrazem na použití u digitálních zrcadlovek. Stejně vysoké výkonové parametry zůstávají zachovány při použití objektivu pro klasický AF fotoaparát používající 35 mm film. (Di modely A05/ A061/ A08/A09/ 272E/ B01)


Hybridní asférické členy poskytující vrcholnou kompaktnost a obrazovou kvalitu

Díky použití unikátní výrobní technologie Tamron, a to v oblasti hybridních asférických členů (dříve bylo nutné použít skupinu čoček), nebylo nikdy dříve moľno dosáhnout tak vysokou kvalitu a při tom dosáhnout kompaktnost, jako se to podařilo u objektivů AF 28-300mm Di, AF 18-200mm Di-II a SP AF 28-75mm Di.


Speciální optické materiály používané pro nejvyšší kvalitu obrazu: LD (skla s nízkým rozptylem) a AD (skla s anomálním rozptylem)
Aby byly odstraněny sekundární (zbytkové) barevné vady, které nemohou být odstraněny klasickými optickými skly, operativně využíváme speciální vysokovýkonné LD (skla s nízkým rozptylem) a AD (skla s anomálním rozptylem) členy. Tyto nákladné optické materiály ve výsledku zlepšují brilanci a čistotu obrazu.


LD skla s nízkým rozptylem  
Barevná vada je formou optického šumu, který snižuje ostrost obrazu. LD členy jsou vyrobeny ze speciálních optických skel s extrémně nízkým rozptylem světla (charakteristika, jak je světelný paprsek po průchodu tímto optickým sklem rozložen do barev duhy), které efektivně kompenzují barevnou vadu obzvláště patrnou při používání teleobjektivů v krajní poloze.


AD skla s anomálním rozptylem  
Základní charakteristikou skla s anomálním rozptylem světla je abnormálně široké pásmo s odlišným rozptylem světla (hodnota rozptylu světla vztažená k určitému pásmu vlnových délek viditelného spektra) odpovídajícímu určitým vlnovým délkám. Kombinací AD členů a prvků z klasického optického skla s různými hodnotami rozptylu světla, rozptyly světla s pásmovými charakteristikami (rozptyly světla závislými na různých vlnových délkách) můľe být efektivně řízena kompenzace osových barevných vad u teleobjektivů nebo mimoosové barevné vady u širokoúhlých objektivů s běžnou optickou konstrukcí.


LD hybridní asférické členy  
Integrace hybridních asférických částí na LD (sklo s nízkým rozptylem) členy je unikátní výrobní postup. Použitím LD skel přinesl Tamron nevyrovnatelnou optickou kvalitu z pohledu eliminace barevných vad, které snižují výsledný kontrast a ostrost obrazu. Masově rozšířená produkce vysokokvalitní optiky, jakou je bezesporu revoluční Tamron AF 28-75mm, posunula požadavky na vývojové inženýry Tamronu v oblasti nových metod výroby optických členů. Materiálové charakteristiky optických pryskyřic, které potřebují optimalizovanou teplotu během procesu tváření, a zároveň komplikace daná fyzickou křehkostí optického LD skla během leštění a povlakování byla vyřešena speciální metodou Tamronu. Metoda spočívá ve speciálním systému zpracování asférických vrstev, které přilnou na dokončený LD skleněný člen, který pak získá vlastnosti shodné, jako mají dva optické členy. Monitoring a programové řízení teploty při procesu zpracování vytvoří dva rozdílné typy členů, které jsou použity v jediném objektivu Tamron AF 28-75mm F2,8 a propůjčují mu kvalitu zobrazení, jemuž se jednoduše žádný jiný objektiv nemůľe přiblíľit. (model A 09)


AD hybridní asférický člen  
Použitím nové technologie jako u LAH (základ tvoří LD čočka) při pouľití AD čočky Tamron jeątě vylepšil optickou kvalitu u nového objektivu AF 28-300mm a to pouľitím asférické vrstvy na AD (sklo s anomálním rozptylem) člen.


Vnitřní zaostřovací systém propůjčuje maximální poměr zvětšení 1:2,9
Dalším benefitem pro uživatele Tamron objektivů je vnitřní zaostřovací systém, který podtrhuje všestrannost těchto objektivů. Hlavním cílem je dosáhnout co možná nejkratší minimální zaostřitelné vzdálenosti (MFD). Systém navíc dodatečně zlepšuje optické charakteristiky v rozích obrazu, kde minimalizuje světelnou ztrátu a potlačuje vadu, která je závislá na pozici zaostření. Dalším benefitem vnitřního zaostřovacího systému je nehybný zaostřovací kroužek, nezávisle na zaostřovacím procesu. Rychlé a citlivé manuální zaostření je otázkou mžiku. Model A014 AF 18-200mm, jehoľ 3znakem je působivé makro 1:3,7 při ohnisku 200mm.


AF/MF - Změnou pozice zaostřovacího kroužku  
Přepínání mezi AF (automatickým ostřením) a MF (manuálním ostřením) je jednoduše proveditelné posunutím zaostřovacího kroužku vpřed - vzad. Manuální ostření je citlivé a přesné díky širokému ostřícímu kroužku.


Efektivní řízení rotace filtru  
Nové efektivní řízení rotace filtru je navrženo tak, aby otáčelo filtr do vhodné pozice při použití clony. Toto je dosaženo otáčením FEC kroužku, který otáčí přední částí objektivu, kde je nasazen filtr, a to proti rotaci objektivu způsobené zaostřováním.


Zámek zoomu  
Mechanismus zamknutí zoomu je hlavním praktickým znakem, dnes jiľ nutným pro fotografující závislé na zoom objektivech. Z hlediska častosti používání zoom objektivů jako základního objektivu je požadováno uzamknout jej v nejkompaktnější pozici zoomu. Toto uzamčení (ZL) poskytuje ochranu proti nežádoucímu vyjetí tubusu při jakémkoliv nošení fotoaparátu vybaveného objektivem.


Sluneční clona objektivu ve tvaru květiny

Naprostá většina objektivů Tamron je dodávána se sluneční clonou ve standardním příslušenství. Tamron sluneční clona je vyvinuta jako nedílná součást objektivu poskytující mu maximální odstínění optiky. U objektivu s vnitřním zaostřovacím systémem používá Tamron k pokrytí širokoúhlé oblasti objektivu sluneční clonu ve tvaru květiny. Tento typ sluneční clony propůjčuje objektivu nejlepší možné odstínění. Dokonce shodně, i když fotíte v pozici teleobjektivu, to umožňuje maximálně předsunutý okraj clony v oblasti odpovídající horní a spodní části obrazu, a jelikož po obou stranách by klasická kruhová clona zasahovala do obrazového pole, je tvarována tak, aby se předešlo zastínění obrazu ve všech čtyřech rozích - sluneční clona ve tvaru květiny.


SP Super série  
Tamron SP (Super série) je linií objektivů s vysokým výkonem dosahujícím nejvyššího vývojového stupně. Hlavní a jedinou prioritou konstrukce objektivů SP série je nejvyšší dosažitelná výkonnost v dané třídě a to bez prioritního omezení cenou. Proto mají SP objektivy tak působivé hlavní rysy s podtextem inovativních technologií - toto je koncept Tamron SP.