Seznam partner� v �esk� a Slovensk� republice


po�et provozoven internetov� str�nky internetov� obchod
 Tamron - �esk� republika:
3K Foto - Praha
Francouzsk� 36, 120 00 Praha 2 tel.: 224 918 811
    kratky@3k-foto.cz  
  1x www.3kfoto.cz www.3kfoto.cz  


Aaron - Digit�ln� fotoapar�ty - Praha
Je�n� 32, 120 00 Praha 2
Peka�sk� 18, 602 00 Brno 2
tel.: 296 206 502
    info@aaron.cz  
  1x www.aaron.cz www.aaron.cz  


Aglar Plus - Plze�
Pre�ovsk� 3, 301 00 Plze�
Gersk� 11, 323 00 Plze�
tel.: 597 582 840
    info@aglar.cz  
  2x www.aglar.cz www.aglar.cz  

Zl�n - Foto CZ
Tyr�ovo n�b�e�� 5496, Zl�n
tel.: 577 213 444
    cepkov@fotocz.cz  
  1x www.fotocz.cz www.fotocz.cz  

Alfa Computer CZ
28. ��jna 275, 709 00 Ostrava - Mari�nsk� Hory
Minsk� 30, 616 00 Brno - �abov�esky
tel.: 377 222 666
tel.: 538 728 650
    prodejnanb@alfacomp.cz brno@alfacomp.cz
  2x www.alfacomp.cz www.alfacomp.cz  

Alza.cz
Jate�n� 33, 170 00 Praha 7 - Hole�ovice tel.: 225 340 118
    obchod@alza.cz  
  8x www.alza.cz www.alza.cz  


Antikfoto - Brno
Mendlovo n�m�st� 17, 603 00 Brno
Kounicova 31, 602 00 Brno
tel.: 543 216 323
    info@antikfoto.cz  
  1x www.afoto.cz www.afoto.cz  


B� FOTO
Janovsk�ho 5, Praha 7 tel.: 266 71 28 29
    info@befoto.cz  
  1x www.befoto.cz www.befoto.cz  

Centrum Foto�koda - Praha
Vodi�kova 37, Praha 1 tel.: 222 929 029
    info@fotoskoda.cz  
  1x www.fotoskoda.cz www.fotoskoda.cz  

Centrum digit�ln� fotografie Megapixel - Praha, Brno, Ostrava
Komunard� 1584/42, Praha 7
Stodoln� 2, 702 00 Ostrava
Moravsk� n�m�st� 14, 602 00 Brno
tel.: 270 006 169
tel.: 596 111 241
tel.: 541 210 131

holesovice@megapixel.cz stodolni@megapixel.cz brno@megapixel.cz
  4x www.megapixel.cz www.megapixel.cz  

DigiHit
Futurum Ostrava, Novin��sk� 6a, 702 00 Ostrava
tel.: 602 707 132
    info@eurocan.cz  
  1x www.digihit.cz www.digihit.cz  

DVF - Brno
Peka�sk� 88, 602 00 Brno
tel.: 543 211 477
    obchod@dvf.cz  
  1x www.dvf.cz www.dvf.cz  

Elektroworld CZ
Seznam prodejen najdete na www.elektroworld.cz
tel.: 533 334 879
    info@cc.electroworld.cz  
  20x www.elektroworld.cz www.elektroworld.cz  

ExaSoft Holding a.s.
Masarykovo n�m�st� 18/9, 733 01 Karvin�
Hlu��nsk� 1708/69 , 747 05 Opava
Krnovsk� 2816/78 , 746 01 Opava - P�edm�st�
28. ��jna 252, 709 00 Ostrava - Mari�nsk� Hory
Dlouh� t��da 1226/44, 736 01 Hav��ov - Podles�
Bezru�ova 38, 737 01 �esk� T��n
H-Centrum elektro, Are�l EXPO (HESPO) 1147, 763 02 Zl�n - Malenovice
�i�kova t��da 219/17, 370 01 �esk� Bud�jovice
tel.: 773 362 000
    karvina@exasoft.cz, opava@exasoft.cz, opavakrnovska@exasoft.cz, ostrava@exasoft.cz, havirov@exasoft.cz, tesin@exasoft.cz, info@h-centrum.cz , budejovice@exasoft.cz  
  2x www.exasoft.cz www.exasoft.cz  

Euronics
Seznam prodejen Euronics najdete na:
http://www.euronics.cz/prodejny/
tel.: 577 055 777
  61x www.euronics.cz www.euronics.cz

Foto Centrum - Ostrava
Po�tovn� 9, 702 00 Ostrava 1 tel.: 596 115 533
    fcofoto@fcofoto.cz  
  2x www.mojefotocentrum.cz  

FotoFast
t�. 9. kv�tna 1987, 390 02 T�bor
U �ern� v�e 5, 370 01 �esk� Bud�jovice
tel.: 381 251 636
tel.: 774 840 435
    tabor@fotofast.cz budejovice@fotofast.cz  
  2x www.fotofast.cz www.fotofast.cz  

FOTOLAB
Seznam prodejen FOTOLAB najdete na: http://www.fotolab.cz/prodejny.html tel.: 272 071 115
tel.: 272 071 117
    eshop@fotolab.cz  
  61x www.fotolab.cz www.fotolab.cz

FOTOP Znojmo
Horn� �esk� 229/18, 669�02 Znojmo
Masarykovo n�m. 4, 701 00 Ostrava
J.V. Sl�dka 5, 738 01 Fr�dek-M�stek
tel.: 515 227 992
tel.: 596 116 766
tel.: 558 436 795
  fotop@fotop.cz ostrava@fotop.cz frydek-mistek@fotop.cz
  3x www.ufotaka.cz  

FOTO STAN�K, s.r.o.
�elezn� 108, 293 01 Mlad� Boleslav
tel.: 605 253 888
tel.: 326 321 626
    info@fotostanek.cz  
  1x www.fotostanek.cz  

Interfoto - Pardubice
T��da M�ru 422 , 530 02 Pardubice tel.: 466 655 107
    info@interfoto.cz  
  1x www.interfoto.cz  


Kasa
V Oblouku 266, �estlice
Skorkovsk� ul. 1511, Praha - �ern� most
Her�pick� 6, Brno
Sj�zdn� 5602/4, Ostrava
tel.: 841 800 800
  info@kasa.cz
  4x www.kasa.cz www.kasa.cz  


Mako Foto - Blatn�
N�m. M�ru 203, 388 01 Blatn� tel.: 383 423 492
    foto@mako.cz  
  1x www.makofoto.cz  


Marko Foto
�tef�nikova 1155, Kop�ivnice
Havl��kova 31, Fren�t�t pod Radho�t�m
Masarykovo n�m. 29, Nov� Ji��n
28. ��jna 5, Olomouc
Soln� 1, Ostrava
U Br�ny 108, P��bor
17.listopadu 440, B�lovec
Posp�ilova 14, Vala�sk� Mezi����
tel.: 774 774 147
tel.: 777 700 901
tel.: 555 531 023
tel.: 588 519 067
tel.: 599 527 830
tel.: 910 800 773
tel.: 556 411 555
tel.: 556 411 555
  info@markofoto.cz
  8x www.markofoto.cz www.markofoto.cz  


Mikosoft Praha s.r.o.
Ohradn� 26, 140 00 Praha 4
tel.: 277 779 421
  info@nakupka.cz
  1x www.nakupka.cz www.nakupka.cz  


No. 200 - Hradec Kr�lov�
V Kope�ku 81, 500 03 Hradec Kr�lov� 3
Brn�nsk� t��da 1825/37, 500 03 Hradec Kr�lov� 3
tel.: 495 511 183
tel.: 495 260 054
  no200@no200.cz futurum@no200.cz
  2x www.no200.cz www.ag-foto.cz  

PENTA CZ
Pov�sk� 266, 386 01 Strakonice
Antala Sta�ka 1075/41a, 140 00 Praha 4
�ujkovova 3097, 700 30 Ostrava
tel.: 383 369 120
tel.: 242 498 670-2
tel.: 728 875 365
    sales@penta.cz  
  3x www.penta.cz www.penta.cz  

Setos/Space
Chebsk� 81A , 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 449 944
    karlovyvary@setos.cz  
  1x www.ispace.cz www.ispace.cz  

Trialog - Jihlava
Chlumova 1, 586 01 Jihlava tel.: 567 310 806
    obchod@trialog.cz  
  1x www.trialog.cz www.trialog.cz  

VK Foto - Praha
Francouzsk� 18, 120 00 Praha 2 tel.: 222 512 731
    vkfoto@vkfoto.cz  
  1x www.vkfoto.cz www.vkfoto.cz  

Vltava.cz
Pr�tn�, K�t�ky 637, 760 01 Zl�n tel.: 841 100 100
    info@vltava.cz  
  1x www.vltava.cz www.vltava.cz  

 Internetov� prodejny, kde m��ete zakoupit objektivy Tamron

CZC.CZ
Prodejny tel.: 31 31 100 00
  obchod@czc.cz
  29x www.czc.cz www.czc.cz  

Internet mall
D�lnick� 12, 170 00 Praha 7
Ba�ty 8, 602 00 Brno
tel.: 543 255 385
tel.: 585 246 130
  info@mall.cz
  2x www.mall.cz www.mall.cz  

 Dal�� prodejny, kde m��ete zakoupit objektivy Tamron
Blansko - Ji�� C�pal, Ro�mit�lova 2a, tel.: 774 225 128 • Boskovice - Net Foto, Kapit�na Jaro�e 15, tel.: 602 275 177 • Brno - Cano, Star� Osada 15, tel.: 545 240 343 • D.V.F., Peka�sk� 88, tel.: 543 211 477 • Foto Kada�ka, Palack�ho t��da 53, tel.: 777 945 035 • Fotopartner, Cejl 107, tel.: 542 510 529 • B�eclav - Foto Video Speci�l, J.Palacha 2921/17, tel.: 519 371 136 • ��slav - L-Foto, �i�kovo n�m.152, tel.: 327 316 437 • �esk� Bud�jovice -Foto-Video Centrum, Lidick� �.p. 56, tel.: 386 350 297 • Kodak Express, Rudolfovsk� 34, tel.: 724 046 297 • Ellex, Rudolfovsk� 34, tel.: 386 355 021 • Doma�lice - Reproba, N�m. M�ru 44, tel.: 379 725 424 • Dv�r Kr�lov� nad Labem - Pro-Foto, Tylova 509, tel.: 499 621 870 • Hradec Kr�lov� - ExcelFoto, Go��rova 1260, tel.: 495 533 676 • Jablonec - Foto Laccer, Lidick� 4, tel.: 483 710 922 • Jihlava - Foto Kino - Barborkov�, V�n� 30, tel.: 567 321 695 • Kodak Express, Bene�ova 5, tel.: 567 301 456 • Jind�ich�v Hradec - Pavel Körner - Foto, Pansk� 134/1, tel.: 384 321 077 • Karlovy Vary - Fotocentrum Klein, Celn� 9, tel.: 353 560 260 • Klatovy - Tigas, Van�urova 97, tel.: 376 377 711 • Kol�n - L-Foto, Mostn� 60, tel.: 321 726 927 • Liberec - Nisa Lab, T��da 1. m�je 59, tel.: 485 100 145 • Li�ov - Foto Pro Foto , t��da 5.kv�tna 7, tel.: 608 708 516 • • N�chod - Zefyr, Kr�msk� 30, tel.: 491 433 114 • Olomouc - Sinco Olomouc, Doln� n�m. 9, tel.: 585 225 126 • Ostrava - Euro Can Morava, Prodlou�en� ul., tel.: 595 707 502 • Otrokovice - Fotografia Zl�n, K.H. M�chy 84, tel.: 577 922 057 • Pardubice - GM Foto, Hronovick� 437, tel.: 777 078 129 • Pelh�imov - Foto Video �t�rba, N�dra�n� 831, tel.: 565 321 542 • P�sek - Foto M, Al�ovo n�m�st� 11, tel.: 382 213 985 • Plze� - Bohumil Drahota, Americk� 49, tel.: 377 235 506 • Fotoboutique Bauer, Martinsk� 8/608, tel.: 377 322 326 • Fotosv�t - Petr Mazanec, Slovansk� 40, tel.: 377 449 231 • Praha - GW Foto, Sokolovsk� 902, tel.: 284 681 222 • Praha - Profako, Ryt��sk� 962/27, tel.: 224 235 123 • Diana Group, Korunn� 859/18, tel.: 481 623 265 • E Foto, Plze�sk� 8, tel.: 251 512 929 • �lechta, Plze�sk� 2, tel.: 257 328 721 • Profako, Stanice Metra Hrad�ansk�, tel.: 224 235 123 • P��bram - ProFos - Josef Krop��ek, T��da Osvobozen� 307, tel.: 306 632 438 • Sob�slav - Foto Pro Foto, Vesce 38, tel.: 608 708 516 • Strakonice - Digifast, Lidick� 210, tel.: 602 335 429 • T�bor - E Foto, Erbenova 572, tel.: 381 251 810 • Foto Zpn, T�. 9. kv�tna 2886, tel.: 381 251 919 • Tachov - Foto studio Kr��mar, K. Sv�tl� 505, tel.: 374 723 055 • T�eb�� - Kodak Express, Karlovo n�m�st� 12, tel.: 568 841 366 • T�ebo� - Kodak Express, Husova 13, tel.: 384 722 509 • Turnov - Print-Servis, Dvo��kova 287, tel.: 481 313 333 • Úst� nad Labem - Foto-Hobby, Lidick� n�m�st� 1, tel.: 475 209 432 • Vesel� nad Lu�nic� - Foto Pro Foto, Bud�jovick� 197, tel.: 608 708 516 • Progres Foto, T��da �s. arm�dy 579, tel.: 381 582 100 • Vset�n - Lagoon-Foto, Doln� Jasenka, tel.: 571 412 045 • Zl�n - Foto CZ, Tyr�ovo n�b�e�� 5496, tel.: 577 213 444.

Tamron - Slovensk� Republika
DIGITAL FaF
Moldavsk� cesta 32/A, OC Optima, 04011 Ko�ice tel.: 055/7899427
    fafoptima@mail.t-com.sk  
  1x www.digifafpro.sk www.digifafpro.sk

Elektroworld SK
Seznam prodejen najdete na www.elektroworld.sk
 
       
  4x www.elektroworld.sk www.elektroworld.sk  

FaxCOPY
Zoznam predajn� n�jdete na: http://www.faxcopy.sk/predajna-siet tel.: 0850 11 15 15
    eshop@faxcopy.sk  
  38x www.faxcopy.sk www.faxcopy.sk

FOTOLAB
Z�hor�cka 58, Malacky tel.: 034 772 5714
Eurovea, Bratislava tel.: 025 541 4012
Ferka Urb�nka 11, Trnava tel.: 033 550 4781
Ul. gen. M. R. �tef�nika, Tren��n tel.: 032 744 6270
Mlynsk� 39, Spi�sk� Nov� Ves tel.: 053 441 2655
Centrum 3/5, Pova�sk� Bystrica tel.: 042 432 7601
Prielohy 979, �ilina tel.: 041 516 6040
N�m. SNP 2, Martin tel.: 043 422 1726
Radlinsk�ho 1736, Doln� Kub�n tel.: 043 586 5800
Ul. 1. m�ja 708, Liptovsk� Mikul� tel.: 044 552 2209
N�m. SNP 9690/63, Zvolen tel.: 045 321 4420
Novohradsk� 3br, Lu�inec tel.: 047 433 0922
Vihorlatsk� 2A, Pre�ov tel.: 051 772 2209
Andreja Sl�dkovi�a 5, Michalovce tel.: 056 642 3355
    digital@cewecolor.sk  
  14x www.fotolab.sk www.fotolab.sk  

Hej.sk
Pestovate�sk� 13, 821 04 Bratislava bratislava@hej.sk
Obchodn� 2, 960 01 Zvolen zvolen@hej.sk
Bajzova 39/B, 010 01 �ilina zilina@hej.sk
    info@hej.sk  
  3x www.hej.sk www.hej.sk  

MEGAFOTO
Ra�ianska 90, 83102 Bratislava tel.: 0911 557 951
    obchod@megafoto.sk  
  1x www.megafoto.sk www.megafoto.sk  

PENTA SK
Hradsk� 3G, 821 07 Bratislava tel.: 2 40 20 25 51
    predaj@pentask.sk  
  1x www.pentask.sk www.pentask.sk  


PRO.Laika
Palack�ho 12, 81102, Bratislava tel.: 02/5441 4880
    objednavky@prolaika.sk  
  1x www.prolaika.sk www.prolaika.sk  


Internetov� predajne, kde m�ete k�pi� objekt�vy Tamron

ALZA.sk
Prievozsk� 18, 821 09 Bratislava
Staroh�jska 9/A, 917 01 Trnava
�t�rova 12, 949 01 Nitra
Gen. M. R. �tef�nika 6570/19, 911 01 Tren��n
Bojnick� cesta 20, 971 01 Prievidza
Hlinsk� 27, 010 01 �ilina
Janka Kr�a 1, 974 01 Bansk� Bystrica
Pod t�borom 43, 080 01 Pre�ov
Ju�n� trieda 31, 040 01 Ko�ice
   
  9x www.alza.sk www.alza.sk  

Bulk slovakia
   
    shop@fotovideoshop.sk  
  1x www.fotovideoshop.sk www.fotovideoshop.sk  

Franta
   
    firma@digimarket.sk  
  1x www.digimarket.sk www.digimarket.sk  

Internet Mall Slovakia
Galvaniho 5, 821 04 Bratislava 2 tel.: 02/58 26 73 10
  info@mall.sk
  1x www.mall.sk www.fotoexpert.sk  


�al�ie predajne, kde m�ete k�pi� objekt�vy Tamron
Bratislava -Vladim�r Malý - Foto, Vetv�rska 1, tel.: 0903 434 339 • Dubnica nad Vahom - Fotoslu�ba FujiFilm, Obrancov mieru 347/11, tel.: 0903 849 888 • Ke�marok - J�n Pal�o Foto - Kino, Dr. Alexandra 4, tel.: 0905 359 526 • Ko�ice - Ing. Franti�ek Danko - Foto M, Hlavn� 106, tel.: 055 622 2878 • Mari�n Danko - Fotoman, Hlavn� 106, tel.: 055 622 2878 • Levo�a - Franti�ek Brincko - Foto Color, N�m. Majstra Pavla 37, tel.: 053 451 1237 • Martin - �udov�t Bielek - Foto�túdio, B29. augusta 10195/7A, tel.: 043 422 0088 • Nitra - Express Foto, �tef�nikova 25, tel.: 037 741 3857 • Pies�any - Domoss Technika, a.s., Bratislavsk� 11/a, tel.: 033 774 4800 kl. 151 • Ru�omberok - Ondrej Bruncko - Booft, Don�ova 19, tel.: 044 432 5824 • Senica - Jozef Kalka - Joka, N�m. oslobodenia 16/7, tel.: 034 654 4071 • Spi�sk� Nov� Ves - �tefan Ga�par, Koll�rova 1, tel.: 0908 890 590 • �ala - Igor Boh�� - Fotocentrum, Doln� 524/1, tel.: 031 770 5530 • Tren��n - Ing. J�n Vr�tny, n�m. sv. Anny 1, tel.: 0903 461 348.
 
 
 
   
   
   
   
   
   

   

   
   
  Porovnat - 0 ks
   
   

   

   

   

    Kód Název produktu Vaše cena    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Naposledy navštívené

   
   
   
   

   

   
      Kód Název produktu Vaše cena  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Košík
  0 položek
   
  0
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Přihlášení
   
    Registrace   Nové heslo
   
   

  Dodavatel Penta CZ s.r.o.

  Technické řešení © 2023 CyberSoft s.r.o.